Fotografie v galerii nejsou řazeny chronologocky tak, jak vznikaly v průběhy tvorby filmu, ale podle pořadí, jaké zaujímají podle scénáře.

!!! A POZOR pro ty, kteří jste film ještě neviděli, toho mohou mnoho prozradit !!!

Je to celkem 712 obrázků.