„V opačné části haly je několik velkých dveří do různých chodeb, které do sebe vcucávají úředníky. Úředníků je nezměrné množství. Jsou to figurky. Všichni chtějí být první, náruživě do sebe strkají, předbíhají se a před jednotlivými dveřmi vznikají tlačenice. Síla desítek těl se přesouvá ve vlnách davem, který vypadá jak obrovitá morfující se měňavka zmítaná sama sebou, šlehá svými panožkami do jednotlivých chodeb a vylučuje do nich shluky postav. Toto odosobněné mnohohlavé monstrum je jeden velký super-organismus, který svým frenetickým pohybem dává do pohybu neviditelná soukolí všeobjímajícího systému.“

–úryvek ze scénáře Anatomie Pavouka