Proces tvorby lze shrnout do několika základních bodů:

  • literární část (námět, synopse, storyboard),
  • výtvarné návrhy a technické kresby,
  • výroba kulis, loutek a rekvizit,
  • příprava a svícení scény,
  • animace.

Časově nejnáročnější fází byla výroba kulis, přičemž prakticky pro každý záběr bylo třeba zhotovit jiné prostředí. Při jejich výrobě je klíčová znalost celého množství materiálů, lepidel, barev a jejich vlastností. Pracovalo se převážně s materiály používanými v reklamním průmyslu, jedná se především o PVC desky (forex) nebo lehčené desky (KAPA), které jsou díky svým vlastnostem ideální k výrobě architektonických modelů.

vojtechkiss-ap-technologie-01

Ukázka použití různých druhů deskových materiálů.

Postavy a skulptury jsou vytvořeny z hlíny, keramické modelovací hmoty a sádry.

vojtechkiss-ap-technologie-02

Hlinění lidé

Velký důraz byl kladen na svícení scény a celkový emotivní výraz, který světlo ve scéně dotváří. Ve Zlínských ateliérech, kde film začal vznikat, bylo k dispozici zázemí poskytující profesionální filmařská světla (Kino Flo, Dedolight aj.) V pozdější fázi tvorby, kdy se práce přesunula do amatérského prostředí, bylo třeba docílit podobných světelných efektů a neporušit estetickou kontinuitu, avšak s neprofesionálním vybavením. Pro své skvělé vlastnosti, možnosti modulace světla a regulaci svítivosti se nakonec ukázalo být nejlepším řešením použití LED diod.

Příklad použití LED diod:

vojtechkiss-ap-technologie-03

Amatérská imitace vlastností světelného zařízení Dedolight: Pásky s diodami jsou umístěny vedle sebe na kruhovém podstavci,

vojtechkiss-ap-technologie-04

který je posléze vložen do tubusu. Posouváním podstavce s diodami uvnitř tubusu je možné měnit velikost světelného kuželu z něj vycházejícího.

K animaci hlavní postavy sloužila loutka s kovovým kloubovým systémem.

vojtechkiss-ap-technologie-05

Animovalo se na počet 24 políček za vteřinu digitálním fotoaparátem (Canon EOS 500D). Jízdy a švenkování vznikaly z části za pomocí tradičních mechanismů k tomu určených (kolejnicová jízda, kliková hlava) a z části za použití nejrůznějších mechanických systémů pro tyto účely vlastnoručně zhotovených.

vojtechkiss-ap-technologie-06

Na tomto snímku vidíme fotoaprát připevněný k posuvníku. Posuvník je umístěn na dráze, která se svažuje do mírného radiusu (ten během jízdy přirozeně mění sklon fotoaprátu). Můžetesi povšimnout kovového drátu, jenž je připevněn k posuvníku a je od něj natažen k otáčivé ose, která je vidět na následující fotografii.

vojtechkiss-ap-technologie-07

Na obrázku vidíme dráty dva – jeden vede od posuvníku s fotoaparátem, ten druhý je připevněn ke světlu, které je umístěno nad scénou na skleněné desce a má se v záběru dynamicky proměňovat, čehož je docíleno právě posunováním světla po skleněné desce. Protože světlo musí urazit jinou vzdálenost než fotoaparát, je osa na kterou se oba drátky navíjejí, ještě zpřevodována.

vojtechkiss-ap-technologie-08-anim

Zde můžeme vidět za pomoci rozboru digitální tužkou celý mechanismus v praxi…. Pokud výše uvedený popis celého mechanismu není srozumitelný, odpusťte a smiřte se s vědomím, že je to zkrátka poněkud komplikované…

Ve filmu se objevuje několik variant klasické animace , např. poloplast či pixilace (skutečná ruka animátora). Kromě loutky se v různých podobách animovala voda, ať už imitace vody či voda skutečná, imitace kouře, animovalo se naráz cca 100 postaviček úředníků či například skutečné maso. Jedna z částí filmu vznikla kombinací animačních technologií – napřed se namalovaly akvarely jednotlivých fází pohybujících se mraků, které se poté projektorem promítaly na pozadí za scénu. To celé se potom ještě snímalo fotoaparátem. Byl tak vytvořen efekt dynamické oblohy bez použití green screenu běžně používaného v takovýchto případech. V rámci několika záběrů byla celá scéna ponořena pod vodu v akváriu, což vytváří efekt atmosférického světla a snového prostoru.

Poslední záběr (č.71) byl dotočen ve čtvrtek 31. července 2014 a neexistuje jediná fotografie zachycující jeho realizaci…

Na filmu nyní pracují v rámci postprodukce: Marek Mrkvička (hudba), Adam levý (zvuk, sound design), Pavel Jesetický a Patrik Velek (digitální postprodukce), Matěj Beran (střih), Pavla Kubečková a Tomáš Hrubý (produkce) a Vojtěch Kiss (předstírá, že to celé řídí)

Odhadovaná délka filmu je cca 29 min.

Děkuju všem, kteří filmu ochotně pomáhají, díky za přízeň a zůstaňte naladěni!!!

Vojtěch