Vojtěch, jeho bratr Jan a jejich pokrevní bratr Michal se vydali na cestu na Nový Zéland. Cestou se letadlem zastavili v Taipei, ve Městě, které dramaticky prorůstá samo sebe skrze zdi, uličky a vůně pokrmů, až se jeho provazce kořenů a chapadla potrubí zastaví zmrazeny v krystalech vzpínajících se k dusným oblakům.