Odběry novinekFeeds

RSS

RSS je jeden ze 2 prostředků*, které Vám umožňují odebírat od True Lovers automaticky odkazy na nové příspěvky z tohoto webu, aniž byste museli přeskakovat reklamy a propagované příspěvky jako na Facebooku, Twitteru nebo Google+.

Ke čtení RSS novinek se dá použít spousta tzv. readerů. Některé je potřeba instalovat a určitě si jeden dokážete najít. K některým se stačí registrovat – třeba Google Reader.

(* Druhý takový prostředek je náš mailinglist.)

RSS is one of 2 mediums* that allow you to automatically get updates from this website without the need to skip ads or promoted posts like on Facebook, Twitter or Google+.

To subscribe to the True Lovers RSS feed you need a reader application. Some require an installation and you sure can find one. Some only require you to log in – like the Google Reader.

(* The second such medium is our mailinglist.)