Díky Všem! Bylo to nádherné! Chtěl bych poděkovat především Markovi Ženklovi za velmi profesionální pomoc s technikou, kterou nám zapůjčil a za jeho krásné nasvícení kostela. Díky všem vystavujícím za jejich nasazení při instalaci a za magický dojem, který jejich díla společně vytvořila. Díky Jitce a Kláře za to, že nám pomohli znovuobjevit pradávný strom. Díky Kačí a Mojmírovi za intenzivní zážitek z mystického rituálu hudby a světla. Díky všem, kteří pomohli celou akci přichystat. Byla to tvrdá práce a všichni zainteresovaní se na ní podíleli velice obětavě a z nezištných důvodů. A hlavně díky všem Poutníkům, kteří přišli a naplnili místo pulzující atmosférou!