Další zastávka:
Austrálie – tato země je zaplněna sluncem a nad hlavou ti létají papoušci.